november 10 2019 0Comment

Algemene Leden Vergadering in oktober

In oktober a.s. staat een Algemene Leden Vergadering gepland. Het wordt tijd dat we weer eens het wel en wee van de vereniging besproken. We kijken terug op de vervelende corona-periode en wat dit heeft betekent voor bestuur en leden. We kijken ook vooruit: wat staat ons te doen om een levendige en interessante vereniging in stand te houden. Als bestuur hebben we al een voorlopig najaarprogramma op stapel staan. Op de ALV kunnen dus genoeg keuze’s worden gemaakt.