Jaarprogramma GGN

De afgelopen tijd werd verkend of er bijeenkomsten en activiteiten in het najaar ’20 konden worden gerealiseerd. Helaas verstoort het coronavirus drastisch de planning. Maar gezondheid gaat voor.

In verband met het coronovirus worden daarom de bijeenkomsten en activiteiten in het najaar uitgesteld en verschoven naar het voorjaar 2021.

Als compensatie bieden wij u maandelijks een “tandenknarser” aan op het gebied van uw edelsteenkundige kennis. Heeft ú een leuke tandenknarser ? Zend deze op naar de webmaster. Hij is u dankbaar. Leden kunnen de tandenknarser voor 30 september a.s. inzenden aan de webmaster. Als “beloning” worden de namen van de drie inzenders met het juiste en meest complete antwoord vermeld bij de volgende tandenknarser. De tandenknarser van de maand augustus betrof onze kennis van edelstenen. Er waren maar weinig goede inzendingen. René de Winter zat er ’t dichtst bij. De steen was een optisch negatief kristal. Dat kan met de refractometer worden vastgesteld. Maar uit het ontbreken van welk interferentiebeeld dan ook moet worden afgeleid dat het hier een scapoliet betrof. Immers (ook synthetisch) bergkristal vertoont een bull’s eye.

Daarnaast werd op verzoek een “smiley” geplaatst. Hoewel ongelooflijk weinig informatie zou speels kunnen worden gezegd dat het hier conoscopisch gezien een biaxiale of twee-assige steen betreft. Er heeft niemand op gereageerd.

Voor de maand september presenteren wij het volgende “probleem”. Onderstaande ruwe kleurloze steen toont op de diamant- of thermaltester een aflezing nagenoeg gelijk aan diamant. Onder de polariscoop wordt bij een volledige draai viermaal donker- en licht gezien. Het soortelijk gewicht bedraagt 2.98. Met de UV-lamp is er geen reactie. Met de loep zijn wat kleine naalden te zien. Welke bedrieglijke steen is dat ?

Stuur uw antwoord vóór 30 september aan de webmaster.