Privacybeleid

Regeling gebruik persoonsgegevens door Het Gemmologisch Gilde Nederland in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming – 23 mei 2018

Gegevens en beveiliging
Binnen het GGN zijn twee offline administraties actief waarin persoonlijke gegevens van leden en relaties zijn opgenomen: een adressenbestand en de financiële administratie.

Uw gegevens zijn elektronisch opgeslagen in een beveiligde omgeving: doordat de programma’s niet online zijn te bereiken is er geen kans op hacks. Een USB stick dient als back-up.

De algemene informatie die daarin wordt vastgelegd betreft: naam, geslacht, postadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, emailadres en uw relatie tot het GGN (lid, geïnteresseerde, zakelijke relatie).

Voor zover bij ons bekend leggen wij ook de volgende informatie vast: gemmologische opleiding, eventuele specialisatie of vak gerelateerd beroep en uw lidmaatschap historie.

Beheer en mutaties
Het beheren en muteren van uw gegevens valt onder de verantwoording van de secretaris.

  • Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.
  • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verenigingszaken.
  • Uw gegevens worden alleen gebruikt door GGN bestuursleden.

Wanneer u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of laten verwijderen, kunt u hiervoor contact opnemen met onze secretaris: secretaris@gemmologischgilde.nl